Úvod Škôlka Oznamy pre rodičov

Oznamy pre rodičov

  • Nástup do škôlky je v prípade voľného miesta možný počas celého roka.
  • Prázdniny šk.rok 2017/2018:

              Zimné prázdniny:  27.12.2017 - 2.1.2018

              Letné prázdniny:  23.7.2018 - 27.7.2018

  • Počas štátnych sviatkov je prevádzka zatvorená
  • Školné sa uhrádza vždy k 5. dňu daného mesiaca, stravné sa uhrádza vždy za daný mesiac vopred
  • Vďaka nášmu malému kolektívu sa snažíme eliminovať detské ochorenia. Preto v našom zariadení môžu byť počas dňa iba zdravé detičky. Akékoľvek podozrenie na zhoršený zdravotný stav dieťatka počas dňa konzultujeme ihneď s rodičmi. V prípade ochorenia dieťatka vyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.

  • Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim – čaj, voda, čerstvé ovocie, cereálie, desiata, plnohodnotný obed a olovrant